اکسی تست

سیستم اندازه گیري پایداري اکسایش روغن

جهت بررسی کیفی روغن ها و چربی هاي خوراکی

ساخت کمپانی VELP ایتالیا – مدل OXI TEST
 • بررسی تأثیر آنتی اکسیدانها بدون نیاز به جدا سازي اولیه چربی ها
 • تعیین تاریخ انقضاي مواد غذایی
 • براي روغن، کره، آجیل، حبوبات، ماکارونی، کیک، بیسکوئیت و…..
 • ارزیابی و تعیین بهترین شرایط بسته بندي و نگهداري مواد غذایی
 • داراي 2 محفظه جداگانه جهت اکسیداسیون همزمان 2 نمونه
 • تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار
 • بیان نتایج به صورت Induction Period (IP)

توضیحات

اکسی تست یا سیستم اندازه گیري پایداري اکسایش روغن

جهت بررسی کیفی روغن ها و چربی هاي خوراکی

ساخت کمپانی VELP ایتالیا 
مدل OXI TEST

در این روش اکسی تست براي ایجاد اکسایش در نمونه، روغن به صورت همزمان در معرض دما هاي بالا و جریانی از هوا قرار می گیرد (روش اکسیژن فعال، 98 تا 100 درجه سانتیگراد) که در صورت پایدار نبودن روغن در این دما ها، محصولات اولیه و ثانویه اکسایشی نظیر آلدهید، پراکسید و مشتقات، کتونی تولید می کند که باعث ایجاد طعم و بوي نامطلوب در روغن و همچنین تسریع بیماري تصلب شرایین می گردد.
در واقع پایداري اکسایشی را می توان مقاومت روغن ها و چربی ها تحت شرایط تعریف شده و فساد ناشی از آن که باعث تولید طعم و بوي نامطلوب می شود تعریف کرد. به عبارت دیگر، پایداري اکسایشی مدت زمان لازم براي رسیدن به نقطه اي است که در آن یکی از کمیت هاي اکسایشی مانند عدد پراکسید یا عدد کربونیل پس از طی نمودن روند افزایشی خود، به طور ناگهانی افزایش می یابد.
مدت زمان لازم براي رسیدن به این نقطه، دوره القاء یا Induction period خوانده می شود.

پارامترهاي تسریع کننده:

به منظور تخمین پایداري اکسایشی یا حساسیت چربی ها در برابر اکسایش، نمونه تحت شرایط تسریع شده استاندارد قرار می گیرد و نقطه پایان مناسبی براي تعیین میزان فساد اکسایشی نمونه انتخاب می شود.
پارامتر هاي متعددي مانند دما (60 تا 140 درجه سانتیگراد) و فشار اکسیژن (3 تا 165 psi) و تکان دادن ظرف نمونه به منظور بالا بردن شدت واکنش مولکولها با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا شرایط اکسایش روغن را تسریع کنند. دما مهمترین عاملی است که باید براي ارزیابی اکسایش مورد توجه قرار گیرد، چون مکانیسم اکسایش با دما تغییر می کند و نیز هیدروپراکسیدهاي لینولنات و لینولئات که به عنوان پیش سازهاي مواد فرار هستند، در دماهاي مختلف تجزیه می شوند. از طرفی میزان اکسایش به طور نمایی به دما وابسته است و عمر ماندگاري روغن هاي خوراکی به صورت لگاریتمی با افزایش دما کاهش می یابد.
سرعت اکسایش در دما هاي معمولی مستقل از فشار اکسیژن است اما در دما هاي بالاتر میزان اکسایش مستقل از دماست، چون با افزایش دما حلالیت اکسیژن کاهش می یابد و به عاملی محدود کننده تبدیل می شود. دماهاي بالا که براي آزمون هاي پایداري استفاده می شوند تا حد زیادي به ساختار نسبی اسیدهاي چرب روغن بستگی دارند و براي روغن هاي داراي اسیدهاي چرب غیراشباع باید دماهاي پایین تري مورد استفاده قرار گیرد.
مهم است که در آزمونهاي پایداري از چندین دماي مختلف استفاده شود. ضمن این که این دماها ترجیحاً به شرایط نگهداري طبیعی نزدیک باشند.
این دستگاه اکسی تست مجهز به دو محفظه ي تیتانیومی مجزا می باشد به طوریکه می توان یک نمونه را به صورت همزمان دو بار تحت آزمایش قرار داد و یا اینکه 2 نمونه ي متفاوت به صورت همزمان تحت شرایط یکسان آزمایش شوند.

قابلیت هاي نرم افزار:

 • کنترل کلیه مراحل اندازه گیري و پردازش
 • ذخیره داده ها در یک دیتابیس و همچنین در فایل اکسل
 • بررسی میزان پایداري در برابر اکسیداسیون جهت تعیین تاریخ انقضاي مواد غذایی
 • ارزیابی و تعیین بهترین شرایط بسته بندي و نگهداري مواد غذایی
 • مقایسه پایداري اکسایشی براي فرمول هاي مختلف تهیه مواد خوراکی
 • بررسی تأثیر آنتی اکسیدان ها
 • ارائه اطلاعات در مورد اکسیداسیون محصولات غذایی که نمودار اکسیداسیون آنها قابل رؤیت نیست. به ویژه محصولات با میزان چربی کم (4-5%)
 • در این موارد اکسیداسیون مواد می تواند از ترکیب OXITEST و تکنیک گاز کروماتوگرافی بدست آید.

مزایاي Oxitest نسبت به Rancimat:

 • اکسی تست با استفاده از دو پارامتر فشار و دما ولی Ranchimat با هدایت سنجی و دما کار می کند.
 • عدم نیاز به جداسازي چربی و آماده سازي اولیه. لذا مواد شیمیایی و زمان زیادي به هدر نمی رود و رفتار اکسیداسیون در کل نمونه با دقت بیشتري مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که رنسیمت نیاز به استخراج دارد.
  به عنوان مثال: رانسیمت تنها امکان بررسی روغن استخراج شده از گردو را دارد و امکان بررسی سایر ترکیبات درگیر در اکسیداسیون مثل ترکیبات پلی فنلی (آنتی اکسیدان در پوست گردو) را شامل نمی شود. در صورتیکه Oxitest می تواند پایداري اکسیداتیو در کل نمونه را آنالیز کند و با توجه به اینکه تمام ترکیبات موثر در اکسیداسیون مورد ارزیابی قرارمی گیرد، لذا دراین روش ارزیابی اکسیداسیون وضعیت واقعی تري خواهد داشت.
 • همانطور که اشاره شد، گزارش اکسی تست به صورت یک نمودار با دما و فشار است ولی در کمپانی Metrohm، یک نمودار شامل دما و رسانایی است.
 • در حین واکنش، Rancimat به دلیل فرآیند ترشیدگی بوي بدي از خود متصاعد می کند ولی Oxitest مشکل تصاعد بوي بد ندارد.
 • با اکسی تست می توان به صورت مستقیم تخمینی از ماندگاري در گزارش را داشت.
 • آنالیز Oxitest روي نمونه کامل است، (نه فقط قسمت چربی)، لذا نتایج قابل اعتماد تري به دست خواهد آمد.
 • تجزیه و تحلیل درصد پایین چربی در نمونه (حداقل 4 تا 5 درصد)
 • تمیز کردن آسان اجزاي داخلی و بیرونی دستگاه و جلوگیري از آلودگی بین نمونه گذاري هاي مختلف.
 • دستگاهی ساده و بدون نیاز به نگهداري مداوم
 • سادگی کاربري در مقایسه با Rancimat که نیاز به پرسنل بسیار ماهر دارد
 • انجام آزمایش حداکثر تا 100 درجه سانتیگراد. اما Rancimat فقط در 100 درجه یا دماهاي بالاتر عمل می کند.
 • قیمت بالاتر Rancimat در مقایسه با اکسی تست
 • نرم افزار دستگاه Oxitest قادر است 4 دستگاه (8 خانه) را به طور همزمان کنترل کند. لطفا فیلم آن را در لینک زیر مشاهده نمائید:
  https://www.velp.com/en-ww/oxitest-video-unmatched-oxidation-test-reactor.aspx

از دیگر ویژگیهای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بررسی تأثیر آنتی اکسیدانها بدون نیاز به جدا سازي اولیه چربی ها و تعیین تاریخ انقضاي مواد غذایی
 • براي روغن، کره، آجیل، حبوبات، ماکارونی، کیک، بیسکوئیت و…..
 • ارزیابی و تعیین بهترین شرایط بسته بندي و نگهداري مواد غذایی
 • داراي دو محفظه جداگانه جهت اکسیداسیون همزمان 2 نمونه در شرایط یکسان
 • تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار، حتی براي محصولات با میزان چربی کم 4-5%
 • بیان نتایج به صورت Induction Period (IP)
  – بدون نیاز به پیش استخراج چربی
  – با ارزیابی زمان ماندگاري Shelf Life و آزمون تازگی
  – با مقایسه پایداري اکسیداتیو فرمولاسیون هاي جدید
  – مقایسه مواد بسته بندي و تغییرات IP در طی گذشت زمان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اکسی تست”
keyboard_arrow_up