تجهیزات آزمایشگاهی به تفکیک صنعت

“برای دانلود کاتالوگ و مشاهده جزیی محصولات بر روی هر دسته بندی کلیک نمایید”

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی

1- اسپکتروفتومتر

2- نانو اسپکتروفتومتر

3- اسپکتروفلوریمتر

4- فرمانتور

5- پارتیکل سایز آنالایزر

6- دستگاه XRF

7- دستگاه XRD

8- انواع میکروسکوپ

9- سل سورتر

10- آنالایزر حرارتی

11- تانسیومتر

12- دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

13- دستگاه رزونانس مغناطیس هسته

14- دستگاه مزدوج القایی ICP

15- کروماتوگراف مایع HPLC

16- کروماتوگراف گازی GC

آزمایشگاه بیوتکنولوژی، پاتولوژی، ژنتیک

1- ترمال سایکلر

2- Real Time PCR

3- سیستم اتوماتیک روبوتیک PCR

4- الکتروفورز و پاورساپلای

5- سیستم عکسبرداری از ژل

6- ترانس ایلومیناتور

7- هموژنایزر التراسونیک

8- بلاک سرد و گرم کننده

9- فرمانتور

10- اتاقک یو-وی (UV)

11- میکروسکوپ الکترونی

12- سمپلر

13- اولترا فریزر 86-

14- میکرو اینجکتور

15- کاریوتایپ و FISH

16- DNA Sequencer

آزمایشگاه دارویی، واکسن سازی

1- نانو پارتیکل سایز آنالایزر

2- اکسترودر

3- اولترا سانتریفیوژ

4- فرمانتور آزمایشگاهی و صنعتی

5- مادون قرمز FTIR

6- اسپکتروفتومتر UV-VIS

7- اسپکتروفلوریمتر

8- جذب اتمی

9- دیونایزر

10- فریزدرایر

11- پتانسیومتر

12- کارل فیشر

13- اتوکلاو آزمایشگاهی و صنعتی

14- میکروسکوپ با سیستم مانیتورینگ

15- اینکوباتور یخچالدار

16- آون خلاء

آزمایشگاه آب، فاضلاب و پایش آب

1- دستگاه جذب اتمی

2- فلیم فتومتر

3- کدورت سنج

4- PH متر

5- EC متر

6- BOD/COD

7- ترازوی دقیق آزمایشگاهی

8- آب مقطر گیری

9- هود آزمایشگاهی لامینار

آزمایشگاه زمین شناسی

1- میکروسکوپ پلاریزان

2- استریو میکروسکوپ

3- استریو میکروسکوپ دستی مانیتورینگ

4- سیستم کاتدولومینسانس

5- سیستم تهیه مقاطع نازک

آزمایشگاه کشاورزی و گیاهپزشکی

1- دستگاه تعیین سطح برگ گیاه

2- محفظه رشد گیاه (گراس چمبر)

3- اتاقک جوانه زنی

4- دستگاه رطوبت سنج برگ گیاه

5- فتوسنتز متر

6- کلروفیل متر

7- کلروفیل فلورسنس

8- میکروسکوپ معکوس

9- استریومیکروسکوپ

آزمایشگاه فرآورده های لبنی

1- اتو آنالایزر شیر

2- کرایوسکوپ

3- سانتریفیوژ ژربر

4- دستگاه اندازه گیری ذرات سوخته

5- بوتیرومتر شیر ژربر

6- ترمو لاکتودانسیتومتر

7- PH متر، یون متر، سختی سنج

8-  کجلدال هضم و تقطیر

9- سوکسله اتوماتیک

10- اتوکلاو

11- ترازوی رطوبت سنج

12- اینکوباتور

13- رفراکتومتر

آزمایشگاه فرآورده های گوشتی

1- آنالایزر پروتئین Dumas

2- آنالایزر میکروبی

3- سیستم تمام اتوماتیک کجلدال

4- سوکسله اتوماتیک و دستی

5- دستگاه تعیین میزان فیبر خام

6- بمب کالریمتر

7- واتر اکتیویته

8- اسپکتروفتومتر جذب اتمی

9- HPLC کروماتوگراف مایع

10- GC کروماتوگراف گازی

آزمایشگاه فرآورده های آرد و ماکارونی

1- اتو آنالایزر پروتئین Dumas

2- دستگاه گلوتن واشر

3- فالینگ نامبر

4- فارینوگراف/آمیلوگراف/اکستنسوگراف

5- آلوئوگراف/گلوتوگراف/کانسیستوگراف

6- بذر شمار

7- بلوئر و بوجاری

8- نمونه بردار غلات (بمبو)

9- آسیاب آزمایشگاهی

10- رطوبت سنج/ترازوی رطوبت سنج

11- دستگاه تعیین میزان فیبر خام

12- سوکسله اتوماتیک

13- کوره خاکسترگیری

آزمایشگاه فرآورده های روغن و کره

1- رنسیمت/اکسی تست

2- ویسکوزیمتر

3- دستگاه نقطه ذوب

4- رفراکتومتر

5- رنگ سنج مخصوص روغن

6- NMR

7- بن ماری جوش

8- آون

9- انکوباتور

10- اتوکلاو

آزمایشگاه فرآورده های آب و نوشیدنیها

1- آنالایزر میکروبی

2- pH متر

3- EC متر و TDS متر

4- کدورت سنج

5- رفراکتومتر

6- BOD/COD

7- پلاریمتر

8- ویسکوزیمتر

9- گازسنج نوشابه

10- رنگ سنج نوشیدنی

تجهیزات عمومی آزمایشگاه

1- هات پلیت

2- pH متر

3- شیکر لوله (ورتکس)

4- شیکر ارلن و بالن

5- فریزر آزمایشگاهی

6- هود شیمیایی

7- هود میکروبی لامینار

8- لوپ استریلایزر

9- آون (فور)

10- انکوباتور

keyboard_arrow_up