تجهیزات غذا و دارو

تجهیزات آزمایشگاهی تست مواد غذایی، لبنیات و نوشیدنیها برای ارزیابی کیفیت و یکپارچگی نمونه های انواع مواد غذایی جامد و مایع استفاده می شود. ایمنی مواد غذایی، موضوعی بسیار مهم در بین مصرف کنندگان است و این ایمنی با آزمایش در آزمایشگاه غذا و دارو شروع می شود. اگرچه آزمایش مواد غذایی برای ایمنی مواد غذایی بسیار حیاتی است، اما این آزمایش برای کنترل کیفیت استاندارد مواد غذایی کارخانه ای نیز قابل استفاده است.

keyboard_arrow_up