محصولات

سيستم فيلتراسيون و حذف ماده سرطانزای اتيديوم برومايد از بافرالکتروفورز


توضیحات

ساده ترين و ايمن ترين روش برای جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی به این رنگ سرطانزا

مطابق با آخرين معيارهاي زيست- ايمني اروپا

.پایه نگهدارنده توسط این شرکت تولید وكارتريج از کمپانی الکروم سوئیس میباشد

.محلول خارج شده از اين ستون كاملاً عاري ازاتيديوم برومايد و به صورت عادي قابل دفع است

.فیلتر بعد از عبور 4000 ليتر بافر يا 2 گرم اتيديوم اشباع شده وبآسانی در کوره زباله سوز امحاء میگردد

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید