محصولات

تانك الكتروفورز افقي مینی به همراه پاورساپلای


توضیحات

سهولت تخلیه وشست شوی تانک

50-100 V : دارای ولتاژ

سبک با حجم کم بافر مصرفی

بهمراه کستها وشانه های مختلف

مجهز به سنسور ایمنی درب برای محافظت کاربر

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید