محصولات

Speed Vacuum Concentrator/Freeze Dryer


توضیحات

جهت خشک کردن تحت انجماد میکروارگانیسم ها
،باکتریها، مخمرها، ویروسها، واکسنها، آنتی توکسین ها
اجزای خون، آنزیم ها، ویتامین ها، مواد غذایی و آشامیدنی
.و مواد دارویی استفاده می گردد

:قابلیت خشک کردن مواد

در داخل بالن و یا برروی سینی 
در داخل بالن با درب بندی اتوماتیک 
قابلیت کاهش دما تا -85 درجه سانتیگراد

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید