محصولات

شمارشگر اتوماتیک سلولهای سوماتیک

Somalyser MK1


توضیحات

اندازه گیری دقیق سلولهای سوماتیک شیرخام

با مکانیسم فلورسانس فلوسایتومتری

120تست در ساعت

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید