محصولات

جهت آزمایشگاههای آب وفاضلاب BOD/COD دستگاه‌های اندازه‌گیری


توضیحات

جهت بررسی محتوی میکروارگانیزمها BOD سیستم
در دو مدل ساده و ریموت کنترلی بصورت شش
و دوازده خانه قابل اتصال به کامپیوتر
مجهز به سنسور فشاراکسیژن

برروی کلاهک هربطری، همزن مغناطیسی به همراه
20°C انکوباتور یخچالدار جهت آزمایش در دمای

جهت بررسی محتوی مواد آلی آب شامل ترموراکتور درمدلهای 8-16و25 خانه COD سیستم

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید