محصولات

سیستم سوکسله سه وشش خانه نیمه خودکار وتمام اتوماتیک


توضیحات

Randall جهت استخراج چربی طبق روش

با کنترل میکروپروسسوری ، قابلیت باز یافت حلال

مجهز به کنترل هوشمند برای برنامه ریزی وانجام کل پروسه بدون حضور کاربر

با امکان کنترل 24خانه توسط یک پانل وانجام 168نمونه در روز

برابر سریعتر بعلت استفاده از حلال گرم به جای حلال سرد x5

(جهت هیدرولیزسریعتر ودقیقتر(جایگزین روش دستی،HU6 با امکان استفاده از سیستم

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید