محصولات

سیستم اکسی تست جهت اندازه گیری پایداری اکسیداسیون چربیها درآزمایشگاههای کنترل کیفی


توضیحات

بررسی تأثیر آنتی اکسیدانها بدون نیاز به جداسازی اولیه چربیها وتعیین تاریخ انقضای موادغذایی

..... برای روغن،کره، آجیل،حبوبات، ماکارونی،کیک،بیسکوئیت و

ارزیابی و تعیین بهترین شرایط بسته بندی و نگهداری مواد غذایی

دارای دو محفظه جداگانه جهت اکسیداسیون همزمان 2 نمونه در شرایط یکسان

%4-تجزیه وتحلیل داده ها بکمک نرم افزار حتی برای محصولات با میزان چربی کم 5

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید