محصولات

(جایگزینی برای روش کجلدال)DUMAS آنالایزر اتوماتیک پروتئین بروش استاندارد


توضیحات

آنالیز هر نمونه در 3 دقیقه
برای انواع موادغذایی، خوراک دام، نوشیدنی، کود، دارو- آرایشی
مورد تایید موسسه استاندارد ایران
بدون آلودگی محیطی و محافظت کاربر
بدون نیاز به کنترل دستگاه در حین آنالیز
صرفه جویی در مواد مصرفی وفضای آزمایشگاه
حد تشخیص نیتروژن تا 0/003 میلی گرم در نمونه

(دارای یک دیسک با 30 جایگاه نمونه ( قابل ارتقا تا 4 دیسک جهت 120 نمونه

... آنالیز دقیق ، با سرعت بالا و سریع نیتروژن در کلیه نمونه های غذایی ، دارویی ،خاک و

. وزن نمونه بطور مستقیم از طریق ترازویی که به سیستم متصل می شود وارد نرم افزار گردد

جهت تجزیه - تحلیل و ذخیره داده ها در فرمتهای مختلف و رسم گراف DUMASOFT دارای نرم افزار

،این دستگاه بر اساس احتراق نمونه در محفظه ای با دمای بالا در حضور اکسیژن

.می شود CO2، H2O و N2 منجر به آزادسازی

با عبور از ستونهای ویژه ای که آنها را جذب می کنند، CO2 و H2O سپس

حذف شده و در انتها میزان نیتروژن از طریق عبور گاز

.باقیمانده از ستونی که دارای یک آشکارساز حرارتی است، اندازه گیری می شود

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید