محصولات

(دوربین مخصوص میکروسکوپ با نرم افزار آنالیز تصویر (تصویر زنده-کنترل از کامپیوتر


توضیحات

اندازه گیری مساحت، محیط ، زاویه وعمق نمونه با دقت بالا

و نوشتن بر روی تصاویر (Scale bar)مقیاس گذاری

تلفیق عکسها با زمینه های نوری وفوکوسهای مختلف

(Focus Stacking) ترکیب تصاویر جهت افزایش عمق فوکوس

اندازه گیری طول، مساحت، محیط و زاویه نمونه

ویرایش تصویرونوشتن برروی تصویر

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید