محصولات

میکروسکوپ تمام اتوماتیک و جدید هولوتوموگراف لیزری


توضیحات

بررسی 3 بعدی و 4 بعدی خواص ذاتی و اطلاعات ساختاری و شیمیایی سلول شامل:جرم خشک، مورفولوژی، غلظت پروتئین وپویایی غشای سلولی

... جهت تحقیقات سلولی ودارویی ،نانوتکنولوژی، علوم اعصاب، ایمونولوژی، میکروبیولوژی،هماتولوژی و

در مقایسه با کونفوکال ، بی نیاز از لیبلینگ فلورسانس بوده بطوریکه زمان آماده سازی نمونه ها از چند روز به چند دقیقه کاهش می یابد.

(Photo bleaching,toxicity) همچنین وضوح بهتری داشته(110نانومتر) و اثرات سوء روی سلول ندارد

بررسی آسان سلولهای سلولهای بنیادی جهت تزریق مجدد به بدن

انکوباتور ومنبع نور فلورسانس CO2 با امکان اتصال

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید