محصولات

کلنی کانتر کامپیوتری با نرم افزارقدرتمندآنالیز وشمارش

Automatic Colony Counter

Petri-Scan :مدل


توضیحات

كاربري آسان ،آنالیز دقیق وشمارش سریع کلنی ها

اندازه گیری سایز کلنی ها در یک پلیت

قابليت ويرايش وانتخاب همه یا قسمتی از پلیت

تفکیک کلنی ها بر اساس رنگ و شماره گذاری

امكان چاپ وگزارش گيري

نمایش رنگی پلیت روی صفحه نمایش

دارای دومنبع نوری در بالا وپایین نمونه

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید