محصولات

UV/LED با دومنبع نوری CCDسیستم ژل داکیونتیشن با

MultiGene-LED/UV مدل


توضیحات

:نسبت به دوربین دیجیتال (CCD) ویژگی بارز

مجهز به نرم افزارآنالیز تصویر با امکان اندازه گیری لکه ها و نوشتن روی تصویر -

روی مانیتور live کنترل دوربین توسط کامپیوتر امکان مشاهده تصویر -

دارای لنز زوم حرفه ای با وضوح بالا -

:مجهز به A,B,C یووی ترانسلوميناتور با طول موجهای

(نباید طلق باشد)UV فیلتر شیشه ای مخصوص عبور -

جایگاه ژل بزرگ جهت مشاهده دو ژل بصورت همزمان -

فن خنک کننده -

Safe برای کار بارنگهای Blue LED -

جایگاه ژل کشویی جهت تسهیل نمونه گذاری -

UVبدنه فلزی با رنگ کوره ای ،دارای نورروشنایی و پنجره دید با حفاظ ضد -

(فیلترشیشه ای مخصوص حذف نور زمینه برای اتیدیوم یا سایبر(پلکسی نیست -

برای محافظت کاربر UV سنسور قطع اشعه -

بهمراه لپ تاپ و نرم افزار آنالیزژل -

:تعداد
 
1
 

.این محصول متعلقات ندارد

(0) دیدگاه ها

نظر دهید