کیت و اقلام مصرفی

 اقلام و مواد مصرفی آزمایشگاهی، تجهیزاتی هستند که کاربرد های محدود تری دارند، زیرا می توان از آنها تا زمانی که تمام شوند استفاده کرد و سپس باید آنها را دور انداخت. برخی از نمونه های این نوع مواد و اقلام عبارتند از: پیپت، سرنگ، بشر، قیف و لوله آزمایش. این اقلام همچنین می توانند شامل دستکش یکبار مصرف، ماسک صورت و روکش کفش نیز باشند.

keyboard_arrow_up