با ما در تماس باشید

با ما از طریق تماس تلفنی ،ایمیل
و ثبت نام در سایت در تماس باشید

دفتر مرکزی


تهران، خیابان مطهری
خیابان سلیمان خاطر،امیراتابک
شماره 51، طبقه دوم، واحد 4

ایمیل


marketing@fargene.com : مدیریت
fgpsales@fargene.com : مدیر فروش
fgpbio@fargene.com : بخش فروش

تلفن


تلفن : 3-88833621
88842801 : تلفن
نمابر : 88845590

به ما پیام دهید

.نام خود را وارد کنید

.موضوع پیام را وارد کنید

.پیام خود راوارد کنید

داخلی بخش ها


101
104,105,106
102
108
110
116
09123549281

پذیرش
بخش فروش
مدیرفروش
بخش فنی
بخش حسابداری
مدیریت وبازرگانی
آزمایشگاه تحقیقاتی